PHỤ KIỆN GIÀY


Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Gót giày Fizik Heel Skid Road R1 Shoes
MÃ SP: FZ320, Dùng Cho Giày Fizik R1Gắn Size 36-44.5, Ý, Gia công tại trung Quốc, ..
Gót giày Fizik Heel Skid Road R3 Shoes
MÃ SP: FZ300, Dùng Cho Giày Fizik R1,R3 model cũ và R3B mới, Gắn cho Size 41-44.5, Ý,..
Gót giày Specialized Replament Heel Lugs
MÃ SP: 250SP, Dùng Cho Giày Specialized.Made in China...
Lót giày Specialized BG SL Foolbed
MÃ SP: SP750,USA, Made in CHINA, Body Geometry Footbeds are ergonomically designed and scientif..
Nút giày Fizik Kit BOA IP1 Dialb Left and Right
MÃ SP: FZ630, Dùng  Cho Giày sử dụng nút BOA. Ý, Gia công Trung Quốc, ..
Nút giày Fizik Kit BOA L5 Dialb Left and Right
MÃ SP: FZ520,  Dùng  Cho Giày sử dụng nút BOA. Ý, Gia công Trung Quốc, ..
Nút khóa giày Specialized Boa S2-Snap
MÃ SP: 500SP, Dùng Trang Trí  Cho Giày Specialized SWORKS. Made in Taiwan...
Showing 1 to 7 of 7 (1 Pages)