RIDE 100%

Kính được thiết kế tại Califonia và được sản xuất tại Ý.