ĐỒNG TÂM THAM GIA CÁC GIẢI ĐUA PHONG TRÀO NĂM 2016

I). GIẢI ĐUA XE ĐẠP ÂM VANG SÔNG HÀNG 10-07-2016.


                                                    

                                                    
                                                              

II). GIẢI ĐUA XE ĐẠP HÀ NỘI MỞ RỘNG 28-08-2016.

1. Hình ảnh anh em đã đến Thủ Đô Hà Nội.


                                                                    

                                                                    
2. Anh em tập đợt trước ngày đua.

                                                                    

3. Lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời tại Hà Nội cùng anh em trong Team.


                                                                    

                                                                    

A. Đội Hình 1!

                                                                    

B. Đội Hình 2!
                                                                    

4. Ngày Chiến đấu đã đến, anh em dầm mưa chiến đấu hết mình.


                                                                    +                

                                                                    

                                                                     

                                                                    

                                                                    

                                                                     

                                                                    

                                                                    

                                                                    
                                                                      +

A. Kết quả đội trẻ : Giải nhất, ba cá nhân, Nhất đồng đội trẻ.

                                                                      

                                                                          +

                                                                           

                                                                    +

B. Kết quả đội Trung Niên : Giải Nhì cá nhân, Nhất đồng đội Trung Niên.


                                                                    

                                                                    

       III). GIẢI ĐUA XE ĐẠP VÒNG QUANH THÀNH PHỐ 02-09-2016. 

1. Hình ảnh chuẩn bị của anh em.                  

                                                                    

                                                                     

                                                                               

                                                                         

                                                                    

                                                                    

                                                                    

                                                                         

                                                                      

                                                                        

                                                                           

2. Kết quả nhất cá nhân hạng A, và Hạng Ba Đồng Đội .              

                                                                                         

                                                                            

                                                                                

                                                                           

                                                                                 

IV). GIẢI ĐUA XE ĐẠP ĐÓN CHÀO NĂM MỚI 2017 - ĐUA 31/12/2016.

1. Kết quả nhất cá nhân hệ lão tướng, Nhì Đồng Đội Lão Tướng. 

                                                                         

                                                                        

2. Kết quả nhất cá nhân hạng A, Hạng 5 cá nhân A, Nhì Đồng Đội A.


                                                                            

                                                                         

3. Kết quả nhất cá nhân hạng B. 

                                                                        
                                                                          

3. Khoảnh khắc đáng nhớ cùng Đồng Tâm Team trong giải đón chào năm mới 2017.