a Đồng Tâm Team

Hotline:
0932759354

XE ĐẠP ĐỒNG TÂM

XE ĐẠP ĐỒNG TÂM

XE ĐẠP ĐỒNG TÂM

XE ĐẠP ĐỒNG TÂM

XE ĐẠP ĐỒNG TÂM
XE ĐẠP ĐỒNG TÂM

PHỤ TÙNG CAMPAGNOLO

Group Campagnolo Record 12 Speed 2020
53x39 172.5mm-11/32
Group Campagnolo Potenza 11 Speed Black 2020
52x36 170mm, 11/25T(Thiếu Hàm)
Group Campagnolo Centaur Silver 11 Speed 2020
52x36 170mm, 11/29T(Thiếu giò)
PHONE
SMS
MAP