a Đồng Tâm Team

Hotline:
0932759354

VỀ RUỘT VÀ LỐP XE

VỀ RUỘT VÀ LỐP XE

VỀ RUỘT VÀ LỐP XE

VỀ RUỘT VÀ LỐP XE

VỀ RUỘT VÀ LỐP XE
VỀ RUỘT VÀ LỐP XE

Chính sách bảo hành

VỀ RUỘT VÀ LỐP XE

05-10-2017 10:37:41 AM - 367

Được cửa hàng bảo hành 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày mua hàng đầu tiên trong trường hợp vỏ hay ruột xe được xác định bị hư do sai sót về chất liệu hay lỗi kỹ thuật, Nếu do sai xót từ khách hàng thì không được ĐT bảo hành

Các tin khác

PHONE
SMS
MAP